טיפול

טיפול

קיים מגוון גדול של טיפולים מסוגים שונים. בין השאר טיפול דינאמי, טיפול קוגניטיבי וטיפול קוגניטיבי התנהגותי. לפני תחילת טיפול אני מבצע בירור פנייה ראשוני בשיחה עם ההורים על מנת להכיר את המשפחה, להבין את הקושי עימו מתמודדים ולקבל רקע מפורט. לאחר מכן אני מקיים סדרה קצרה של פגישות עם הילד על מנת להעריך את כוחותיו, מטרותיו, כיצד הוא תופס את קשייו ואת והמוטיבציה שלו לשינוי. בהתאם למידע שעולה מפגישות אלו, נבנית יחד עם ההורים תוכנית הטיפול המתאימה והיעילה ביותר. אני מאמין כי טיפול בילד חייב לערב את ההורים ועל כן, כל טיפול בילד מלווה בהדרכת הורים על מנת לעקוב ולעדכן על התפתחות הטיפול ועל מנת לייעץ בדרכי ההתמודדות המומלצים בבית. בהתאם לסוג הטיפול יתכנו פגישות משותפות של ההורים יחד עם הילד. במידה ועולה צורך ובאישור ההורים אני יוצר קשר עם המסגרת החינוכית כדי לייעץ בטיפול המתאים בבית הספר.